Frågor och svar (FAQ)

Vad betyder ordet grubbla?

Vad betyder ordet grubbla? Grubbla betyder i stort sett samma sak som fundera. Det finns även ett sammanhang där grubbla kan betyda detsamma som att man dras med depressiva tankar; se grubblerier....

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är ett Behavioristiskt perspektiv?

Vad är ett Behavioristiskt perspektiv? Det behavioristiska perspektivet är ett konkret och praktiskt perspektiv . Man har konstaterat att miljön kan orsaka beteenden och därför har man också kunnat skapa behandlingsmetoder där miljön på ett enkelt sätt förändras och skapar nya beteenden. ...

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är Treårstrots?

Vad är Treårstrots? Treårstrots är barnets sätt att utforska och följa sin egen vilja. Detta går främst ut på att säga emot allt och att styra över det lilla barnet faktiskt har möjlighet att styra över, som om det ska äta eller klä på sig. Ditt barn kommer vilja göra som hen själv vill, o...

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vart ligger Barrskogsbältet?

Vart ligger Barrskogsbältet? Den norra barrskogsregionen (boreala regionen) utgör en del av det barrskogsbälte (taigan) som sträcker sig runt hela det norra halvklotet. Precis som namnet säger präglas skogarna av barrträd....

Sat Feb 19 2022

Frågor och svar (FAQ)

Var får man lägga nät?

Var får man lägga nät? Enligt fiskelagen har varje svensk medborgare rätt att fiska i allmänna vatten. Om du fiskar med rörliga redskap får du endast använda nät , långrev, ryssja, bur, håv och handredskap. Om du använder nät , långrev, ryssja eller bur så får du använda max sex stycken re...

Tue Feb 01 2022

Frågor och svar (FAQ)

Is Note 20 the last note?

Is Note 20 the last note? Yet the company has completely skipped producing a new Note this year and has tried to explain it away with a simple “not this time around.” For now, the lineup isn't gone; last year's Note 20 and Note 20 Ultra will remain for sale in 2021 . ...

Sat Jan 15 2022

FRÅGOR OCH SVAR (FAQ)

Frågor och svar (FAQ)

Hur blir man biokemist?

Hur blir man biokemist? Utbildning. För att arbeta som biokemist behöver man en akademisk naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå, som är på längst kandidatnivå, vilket är tre års heltidsstudier, med inriktning mot miljökemi, biokemi eller hydrogeologi....

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är ett normalt BNP värde?

Vad är ett normalt BNP värde? På samtliga inkluderade patienter vilket provet BNP ordinerades har det gjorts en manuell granskning på BNP -provvärde enligt ålder

Thu May 12 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur kan man få igång förlossningen?

Hur kan man få igång förlossningen? Fyll den med minnen och låt den hitta en fin plats i ditt hem. Förlossningsdrinkar, sexställningar och trappträning. Självklart var vi tvungna att reda ut detta. Frågar du barnmorskan säger hon nog att det inte finns forskning som bevisar att vi kan göra...

Thu May 12 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är en likviditetsanalys?

Vad är en likviditetsanalys? Om du dubbelklickar på ett värde i likviditetsbudgeten, eller högerklickar och väljer Likviditetsanalys visas hur värdet har beräknats. Du ser vilken period in- eller utbetalningar görs, varifrån saldot hämtats samt en beskrivning av vilken regel som använts fö...

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Var hittas DNA?

Var hittas DNA? Arvsmassan, DNA , finns i cellens kärna. DNA består av tunna trådar. När cellen ska delas rullar trådarna ihop sig till kromosomer. En cell innehåller oftast 23 par kromosomer, alltså totalt 46 stycken. ...

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vilket blodprov visar på hjärtsvikt?

Vilket blodprov visar på hjärtsvikt? BNP-prov. BNP-provet är ett blodprov . I provet mäts ett hormon som frisätts från hjärtats vänstra kammare vid belastning och uttänjning, till exempel vid hjärtsvikt . BNP-provet kan användas för diagnostik av hjärtsvikt samt styrning av behandlingen av...

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad händer om man slutar ta metformin?

Vad händer om man slutar ta metformin? viktminskning, med eller utan gulfärgning av huden eller ögonvitorna). Om detta händer dig ska du sluta att ta Metformin Sandoz och kontakta läkare. Hudreaktioner som hudrodnad, klåda eller nässelutslag. Låg halt av vitamin B12 i blodet....

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur röntgas tjocktarmen?

Hur röntgas tjocktarmen? Undersökningen utförs av en röntgenläkare. Ett kontrastlavemang ges, ofta följt av att luft blåses in i tarmen. På så vis kan små och tidiga sjukdomstillstånd diagnostiseras med hjälp av röntgen . Inblåsningen av luft kan kännas obehaglig, men detta är övergående....

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur röntgar man huvudet?

Hur röntgar man huvudet? Under undersökningen ligger du på en brits med huvudet inne i en cirkelformad öppning i apparaten. Datortomografen använder röntgenstrålar för att få fram bilden. Magnetkameran utnyttjar magnetfält och radiovågor. Båda apparaterna är kopplade till datorer som frams...

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur syns lunginflammation på röntgen?

Hur syns lunginflammation på röntgen? Akut bronkit och lunginflammation

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur länge har man långtids EKG?

Hur länge har man långtids EKG? Långtids - EKG

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad ska ett normalt PSA värde ligga på?

Vad ska ett normalt PSA värde ligga på? Normalt bör män under 50 år inte ha PSA över 2,5 µg/L, medan män över 70 år med benign hyperplasi mycket väl kan ha värden upp till 6,5 µg/L. Mätning av PSA är ett hjälpmedel och svaret bör värderas mot problemställningen, kliniska fynd och ålder....

Mon May 09 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur farligt är det att andas in ättika?

Hur farligt är det att andas in ättika? Kontakta giftinformationen om du får symptom. Inandning av ättiks-ångor kan ge sveda i näsa och svalg, hosta och heshet. I värsta fall och vid höga koncentrationen kan ångorna orsaka ödem i svalg och lungor, sammandragningar i bronkerna och kraftig r...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är decibel C?

Vad är decibel C? Exempel på olika typer av decibel . dB( C ), referensnivå: 0,02 mPa, men med C -vägning, efterbildande örats känslighet vid mycket höga ljudstyrkor. dBFS, referensnivå: Högsta möjliga digitala värde....

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vilka muskler tränas vid militärpress?

Vilka muskler tränas vid militärpress? Militärpressens alla muskler

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur mycket äppelcidervinäger kan man ta per dag?

Hur mycket äppelcidervinäger kan man ta per dag? Att ta mer än 30 milliliter äppelcidervinäger uppdelat på två gånger per dag är inte att rekommendera. Andra biverkningar kan vara diarré, sura uppstötningar och uppblåst mage....

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Varför går en aktie upp eller ner?

Varför går en aktie upp eller ner? Aktier (och börsen) går upp och ner på grund av variationer i tillgång och efterfrågan. Om fler investerare vill köpa en aktie är det ett tecken på hög efterfrågan som så småningom driver priserna högre. På samma sätt, om fler investerare vill sälja, är d...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

När har Celsius och Fahrenheit samma värde?

När har Celsius och Fahrenheit samma värde? 1 Celsius är lika med 33.8 Fahrenheit ....

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur bildas ljud och hur sprids det i luften?

Hur bildas ljud och hur sprids det i luften? Ljudet sprids med hjälp av molekyler. Ljud kan spridas med hjälp av till exempel luftmolekyler och vattenmolekyler. Ljudets hastighet i luft är 340m/s. * En ljudkälla är där ljudet kommer ifrån, där ljudet bildas ....

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur mäts resultat företag?

Hur mäts resultat företag? Resultaträkningen visar, som namnet antyder, vilket resultat som företagets verksamhet har genererat under mätperioden. Den visar också hur resultatet har uppkommit genom att intäkter och kostnader specificeras. Företagets resultat kan beskrivas som en restpost f...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur har arbetsmarknaden förändrats de sista 100 åren i Sverige?

Hur har arbetsmarknaden förändrats de sista 100 åren i Sverige? Svensk arbetsmarknad har genomgått stora förändringar under de gångna 20 åren . En förändring som är allmänt känd är förskjutningen inom svensk arbetsmarknad från tillverkningsindustri till servicenäringar, där arbetskraften i...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är konto 4010?

Vad är konto 4010? Bankkontot representeras ofta av bokföringskonto 1930 Bankkonto. Det andra kontot är normalt bokföringskonto 4010 Inköp material och varor. Vanligtvis har du även 25 % moms som bokförs på konto 2641 Ingående moms....

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är positivt med telefonen?

Vad är positivt med telefonen? 4 fördelar med mobiltelefoner

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad ska man undvika att äta om man har problem med magmunnen?

Vad ska man undvika att äta om man har problem med magmunnen? Om du har relativt ringa besvär kan du pröva med följande:

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur får man bort kalk på dricksglas?

Hur får man bort kalk på dricksglas? Tandkräm är en effektiv metod för att få bort kalkavlagringar från glasen. Till skillnad från ättika eller citronsaft kan du inte använda tandkräm i diskmaskinen, men det är ändå effektivt. Använd en enkel vit tandkräm, inte en gel, stryk på glasen och ...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Kan man träna bort reflux?

Kan man träna bort reflux? Att träna med den stimulerar nervbanor och stärker muskulaturen från munnen, övre luftvägarna, matstrupen och ner till magen. Varje träningspass tar 30 sekunder och ska utföras tre gånger om dagen. Behandlingen gör att majoriteten patienter med reflux och sväljpr...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur kan man veta om man är avlyssnad?

Hur kan man veta om man är avlyssnad? Oftast har den en inspelningsfunktion och ibland även en GPS. Vi informerar både om hur själva avlyssnandet går till och hur du kan skydda dig från att bli avlyssnad . På den här sidan kan du läsa mer om: Tillåten och olovlig avlyssning....

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är en resurs i skolan?

Vad är en resurs i skolan? I skolan ökar användningen av resurspersonal för elever i behov av särskilt stöd. ”Resurserna” innefattar främst elevassistenter, lärarassistenter och fritidshemspersonal, men även andra personalkategorier. ...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är bådar för något?

Vad är bådar för något? Bådar upp kan beskrivas som ”samlar ett uppbåd av, uppbådar”. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av bådar upp samt se exempel på hur frasen används i det svenska språket....

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad krävs för att få 1.0 på högskoleprovet?

Vad krävs för att få 1.0 på högskoleprovet? Kvantitativ del högskoleprovet 2015-03-28

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vilken proposition ligger till grund för SFS en?

Vilken proposition ligger till grund för SFS en? Propositioner . En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen. Du kan ta reda på vilka propositioner som ligger till grund för lagstiftning genom att söka i SFS -registret på Lagrummet.se. Sedan hittar du propositioner och bet...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad menas med utskott och plenum?

Vad menas med utskott och plenum? Utskotten behandlar propositioner från regeringen, statsbudgeten, EU-frågor, lagmotioner från riksdagsledamöter, medborgarinitiativ från minst 50 000 medborgare och berättelser och redogörelser från statsrådet. Plenum beslutar till vilket utskott ett ärend...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur prissätta en tjänst?

Hur prissätta en tjänst? Du får hjälp att grovt beräkna ditt pris genom att uppskatta hur mycket du kommer att arbeta i företaget (antal timmar per år), vilken lön du skulle vilja ta ut, kostnader för att sälja dina varor eller tjänster samt övriga kostnader du kommer att ha i företaget....

Mon May 02 2022